Plankarta Blyet 5

Plankarta över Blyet 6 m.fl fastighetr som har den gamla planen för Industri.